Drezdeński zielony diament

Drezdeński zielony diament Drezdeński zielony diament przebywa obecnie w Dreźnie. Drezdeński zielony diament to kolejny z grupy najbardziej znanych diamentów świata. Funkcjonuje również pod dwoma innymi nazwami. Pierwsza z nich to Zielony Drezdeński, natomiast druga – Zielony Brylant z Drezna. Klejnot ten waży niespełna czterdzieści jeden karatów. Charakteryzuje się piękną, jabłkowozieloną barwą. Jednocześnie jest największym diamentem na świecie o takim właśnie kolorze. Ta barwa wynika stąd, iż kamień przebywał w środowisku radioaktywnym i w naturalny sposób został napromieniowany. Jego ojczyzną jest najprawdopodobniej Brazylia. Znaleziono go na początku osiemnastego stulecia. Przez dosyć długi czas był własnością króla Augusta III Sasa – monarcha dał za niego, jak na ówczesne czasy przystało, zawrotną kwotę. Kiedy zakończyła się druga wojna światowa, Armia Czerwona wywiozła ów klejnot z Niemiec jako jeden z wojennych łupów. Nie na długo jednakże, bo już w tysiąc dziewięćset pięćdziesiątym ósmym diament zawitał w Dreźnie. Znajduje się w jednej z tamtejszych galerii sztuki.

Atrybut jubilera

Atrybut jubilera Atrybut jubilera to jego przedmiot, który bezpośrednio wiąże się z jego osobą. Jubiler to osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie to znaczy zna się na kruszcach i umie odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące ich.. Każdy jubiler w swoim sklepie posiada mnóstwo pięknych rzeczy w tym również kolczyki. Sklep jubilerski można uznać za najdroższy, ponieważ nie ma tam podróbek, czyli produktów nie wartościowych, wszystko jest na największych standardach, czyli z górnej półki. O każdy przedmiot dba się osobiście, ponieważ należy je czyścić oraz polerować dzięki tego typu zabiegom każdy klient bardziej zachwyca się pięknej biżuterii i jest bardziej skory ją kupić. Jubiler musi znać się nie tylko na handlu, czyli na tym jak zachęcić do kupna, ale także na ludziach, czyli na oko powinien ocenić wymiar palca i podpowiedzieć pewne rozwiązania. Często praca jubilera nie ogranicza się jedynie do sprzedaży, ale także do pomocy w wykonaniu wyboru. Często wiele osób kupuje prezenty w ciemno i oczekuje wsparcia ze strony jubilera, dlatego też najczęściej za ladą .

Diamenty od strony chemicznej

Diamenty od strony chemicznej Wzór chemiczny diamentu to C. Jest to krystaliczna postać węgla, niezwykły minerał rodzimy. Każdy atom węgla połączony jest wiązaniami kowalencyjnymi z innymi czterema atomami, które znajdują się w narożnikach tetraedru i tworzą w przestrzeni siatkę z czworościanów foremnych. Wszystkie odległości pomiędzy tymi atomami węgla są jednakowe i wynoszą 1,54 jednostki. Idealnych diamentów nie spotyka się jednak w przyrodzie, ponieważ zawsze mają jakieś defekty. Zazwyczaj zawierają śladowe ilości azotu, magnezu, chromu, manganu, glinu, boru, krzemu, tlenki Fe. Tych obcych pierwiastków może być nawet około trzydziestu. Zazwyczaj większość z nich występuje w śladowych ilościach i nie wywołuje istotnego wpływu na strukturę oraz właściwości diamentu. Jednak takie pierwiastki jak azot, bor, a także wodór i glin, występując w dużym stężeniu mogą doprowadzić nie tylko do zaburzeń struktury kryształu, ale również wpływać na zmianę niektórych jego właściwości fizycznych. Od ilości tych wszystkich zaburzeń struktury zależy jakość danego diamentu. Ocenia się to w skalach czystości i oczywiście te najbardziej czyste są najwięcej warte ale nawet diament mocno zabrudzony ma swoją wartość. Dlatego wydobywanie diamentów jest tak bardzo opłacalne choć praktycznie połowa wydobytego minerału nie nadaje się do obróbki jubilerskiej ze względu na zbyt duże zanieczyszczenia. Zawsze jednak można dla takich diamentów znaleźć inne zastosowanie, chociażby w przemyśle czy medycynie, gdzie diamenty są również wykorzystywane w pewnym stopniu.

Kamienie księżycowe

Kamienie księżycowe Kamienie księżycowe mylone są niekiedy z opalami. Są to surowce bardzo chętnie wykorzystywane w przemyśle jubilerskim, albowiem charakteryzują się wysokim stopniem iryzacji. Jest to optyczne zjawisko polegające na tym, że w wyniku padania światła kolory układają się fantastyczne, tęczowe kompozycje. Spora część tych kamieni odznacza się również migotaniem. Ich poświata ma bardzo specyficzny srebrzysty, perłowy albo lekko niebieskawy odcień. Obróbka kamieni księżycowych wymaga jednak sporej dozy ostrożności, albowiem są one dość kruche i bardzo wrażliwe na oddziaływanie mechanicznych czynników. Najbardziej pożądane przez twórców biżuterii są kamienie wydobywane w Indiach oraz na Sri Lance. Spotyka się je również w wielu innych krajach, jak dla przykładu w Stanach Zjednoczonych, Australii, Brazylii oraz Rosji. Na terenie naszego państwa można się na nie sporadycznie natknąć niedaleko Jeleniej Góry. Zdecydowanie najlepiej prezentują się w zestawieniu ze srebrem podkreślającym ich migotliwość.