Drezdeński zielony diament

Drezdeński zielony diament Drezdeński zielony diament przebywa obecnie w Dreźnie. Drezdeński zielony diament to kolejny z grupy najbardziej znanych diamentów świata. Funkcjonuje również pod dwoma innymi nazwami. Pierwsza z nich to Zielony Drezdeński, natomiast druga – Zielony Brylant z Drezna. Klejnot ten waży niespełna czterdzieści jeden karatów. Charakteryzuje się piękną, jabłkowozieloną barwą. Jednocześnie jest największym diamentem na świecie o takim właśnie kolorze. Ta barwa wynika stąd, iż kamień przebywał w środowisku radioaktywnym i w naturalny sposób został napromieniowany. Jego ojczyzną jest najprawdopodobniej Brazylia. Znaleziono go na początku osiemnastego stulecia. Przez dosyć długi czas był własnością króla Augusta III Sasa – monarcha dał za niego, jak na ówczesne czasy przystało, zawrotną kwotę. Kiedy zakończyła się druga wojna światowa, Armia Czerwona wywiozła ów klejnot z Niemiec jako jeden z wojennych łupów. Nie na długo jednakże, bo już w tysiąc dziewięćset pięćdziesiątym ósmym diament zawitał w Dreźnie. Znajduje się w jednej z tamtejszych galerii sztuki.

Diamenty od strony chemicznej

Diamenty od strony chemicznej Wzór chemiczny diamentu to C. Jest to krystaliczna postać węgla, niezwykły minerał rodzimy. Każdy atom węgla połączony jest wiązaniami kowalencyjnymi z innymi czterema atomami, które znajdują się w narożnikach tetraedru i tworzą w przestrzeni siatkę z czworościanów foremnych. Wszystkie odległości pomiędzy tymi atomami węgla są jednakowe i wynoszą 1,54 jednostki. Idealnych diamentów nie spotyka się jednak w przyrodzie, ponieważ zawsze mają jakieś defekty. Zazwyczaj zawierają śladowe ilości azotu, magnezu, chromu, manganu, glinu, boru, krzemu, tlenki Fe. Tych obcych pierwiastków może być nawet około trzydziestu. Zazwyczaj większość z nich występuje w śladowych ilościach i nie wywołuje istotnego wpływu na strukturę oraz właściwości diamentu. Jednak takie pierwiastki jak azot, bor, a także wodór i glin, występując w dużym stężeniu mogą doprowadzić nie tylko do zaburzeń struktury kryształu, ale również wpływać na zmianę niektórych jego właściwości fizycznych. Od ilości tych wszystkich zaburzeń struktury zależy jakość danego diamentu. Ocenia się to w skalach czystości i oczywiście te najbardziej czyste są najwięcej warte ale nawet diament mocno zabrudzony ma swoją wartość. Dlatego wydobywanie diamentów jest tak bardzo opłacalne choć praktycznie połowa wydobytego minerału nie nadaje się do obróbki jubilerskiej ze względu na zbyt duże zanieczyszczenia. Zawsze jednak można dla takich diamentów znaleźć inne zastosowanie, chociażby w przemyśle czy medycynie, gdzie diamenty są również wykorzystywane w pewnym stopniu.

Luksusowe diamenty

Luksusowe diamenty Diamenty praktycznie od zawsze człowiekowi kojarzyły się z bogactwem, dobrobytem i luksusem, choć ni od razu były one ich substytutem – jako cenne kamienie szlachetne zostały potraktowane dopiero wiele wieków po ich właściwym odnalezieniu, ich wartość natomiast wzrosła dopiero po wielkim bumie na kruszce i kamienie szlachetne. Szczególnie wielkim zainteresowaniem cieszą się te diamenty, które po odbiciu się światła od nich promieniują w cudownym, lekko żółtym kolorze. Taki rodzaj kamienia występuje niezwykle rzadko, dlatego jest bardzo cenny. Mówiąc o naprawdę okazałych diamentach, mamy na myśli te, których posiadaczami są rodziny królewskie, arystokratyczne, wielkie sławy i znani ludzie. Bardzo rzadko zdarza się, aby pokaźny diament posiadał zwykły człowiek. Te najcenniejsze zarezerwowane są dla możnych tego świata. Oczywiście każdego prawie stać na zakup pierścionka z diamentem, jednak są to zazwyczaj małe kamienie i to gorszej jakości. Diamenty mają tez to do siebie, że są znakomita inwestycją. Ich cena cały czas rośnie, nie ma ryzyka, że kurs nagle spadnie jak to ma miejsce w przypadku innych kruszców bądź walut. Luksus posiadania diamentowej biżuterii to domena najpiękniejszych i najbogatszych kobiet na świecie. Bardzo często nawet te największe sławy jedynie wypożyczają biżuterię, by móc się w niej zaprezentować na balu czy przyjęciu. W ten sposób promują marki jubilerskie ale jednocześnie nie są właścicielami tej niezwykle kosztownej biżuterii. Nawet największe gwiazdy nie nie zawsze stać na taką diamentowa biżuterię.

Sancy

Sancy Sancy znajduje się dziś w Luwrze. Kolejnym z grupy bardzo słynnych diamentów jest diament o nazwie Sancy. Został on znaleziony w Indiach i jest kamieniem najczystszej wody. Jego waga wynosi ponad pięćdziesiąt piec karatów. Na kontynent europejski klejnot ten trafił w piętnastym stuleciu. Początkowo był własnością burgundzkiego księcia Karola Zuchwałego. Mężczyzna zawsze miał go przy sobie, albowiem święcie wierzył w to, iż diament ów jest jego ochronnym talizmanem. Książę poniósł śmierć w bitwie pod Nancy. Jego ciało obrabował nieznany z nazwiska żołnierz. Sprzedał klejnot za jakąś mało znaczącą sumę. Potem kamień coraz zmieniał swoich właścicieli – wreszcie znalazł się w posiadaniu barona Sancy, któremu też swoją nazwę zawdzięcza. Klejnot był własnością jednego z angielskich królów, natomiast później przeszedł w posiadanie francuskie. Podczas rewolucji skradziono go – taki los spotkał wszystkie królewskie klejnoty. Po jakimś czasie znalazł się w skarbcu Hiszpanii. W dniu dzisiejszym natomiast podziwiać można go w Luwrze.